Príbeh Kral Steffanus - Král Steffanus
history-isolated-1-1
pribeh-1-1

1705

Kde bolo, tam bolo, v roku 1705 bola prvá zmienka o rodinnom vinohrade St. Zehetbauer, založenom Georgom Zehetbauerom, ktorý položil základný kameň pre nasledujúce generácie.

pribeh-22-1

1850

Jeho prapravnuk Stefan Zehetbauer vyrába v tých istých pivniciach, ktoré sa používajú od roku 1850, a udržuje tak ako 10.generácia našu tradíciu, buduje a modernizuje nielen vinohrad, ale aj výrobu, ktorá produkuje a vyrába len tie najlepšie vína.

history-isolated-2-1
skica-pruhledna-2
pribeh-31-1

17. 5. 2009

Do doby súčasnej sa rok založenia vinohradu premieta do dňa 17. mája 2009, kedy sa stretol milovník vína, Slovák Pavol Král, so skúseným vinárom , Rakúšanom Stefanom Zehetbauerom, aby tak spoločne založili novú kolekciu vín značky Kral Steffanus.

Značka vznikla symbolickým spojením priezviska Král s menom Stefan. Zároveň má názov aj ďalšiu symboliku – Svätý kráľ Štefan I. alebo Štefan Veľký bol prvým kráľom Uhorska v dobe, kedy ešte Slovensko a Rakúsko patrili pod rovnakú monarchiu.

pwh_pwh2065

RODINA KRAL

family-zehetbauer

RODINA ZEHETBAUER